Customer Care Aduan Jualan Murah

Borang Aduan Jual Murah - (Pengedar)

  • Maklumat Pengedar

    Sila isi maklumat anda selengkapnya bagi memudahkan urusan aduan.
  • Maklumat Seller

    Sila isi maklumat seller anda selengkapnya bagi memudahkan urusan aduan.
  • sila letakkan RM/SGD diikuti dengan nilai. eg; RM1.00, SGD 2.00
  • Accepted file types: jpg, png, pdf.
    Menerima format jpg,png atau pdf